ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Followers

Monday, January 5, 2009

Απόσπασμα απο το blog marianaonice

Αντέγραψα ένα απόσπασμα από το blog που αναφέρω στον τίτλο και αναζητώ (αν υπάρχει) αντίλογος ... αντεπιχειρήματα...

<<.....τι πρεσβεύουν οι Εβραίοι αναφέρω δύο περικοπές των Ταλμούδ (ιερών τους βιβλίων):
"Το να γνωστοποιήσει κανείς σε έναν αλλόθρησκο περί των θρησκευτικών μας σχέσεων, θα ήταν ισοδύναμο με το να δολοφονήσει όλους τους Εβραίους, διότι εάν οι αλλόθρησκοι γνώριζαν το τι διδάσκομε περί αυτών, θα μας εφόνευαν αναφανδόν" (LIBBRE DAVID 37. και
"Όλα τα υπάρχοντα των άλλων εθνών ανήκουν εις το Εβραϊκόν Έθνος, το οποίον επομένως δικαιούται να τα αρπάξει άνευ οιωνδήποτε δισταγμών. Ένας ορθόδοξος Εβραίος δεν υποχρεούται να τηρεί τας ηθικάς αρχάς, ως προς τους ανθρώπους άλλων φυλών. Ούτος δύναται να ενεργήσει αντιθέτως προς τας αρχάς της ηθικής εφόσον αυτό ωφελεί αυτόν και τους Εβραίους εν γένει" (Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348)
Αυτά διδάσκονται στις συναγωγές τους και άλλα πολλά που είναι μισαλλόδοξα και αντιανθρωπιστικά!
Πώς να μην είναι λοιπόν επικίνδυνοι για την ανθρωπότητα;;>>

No comments: