ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Followers

Monday, December 15, 2008

ΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΦΗΒΩΝ (σε συνέχειες)

Η κοινωνική αδικία επηρεάζει τα παιδιά με τρόπους που αδυνατούμε να φανταστούμε. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, που έγινε από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ και το Ινστιτούτο Νευροεπιστημών Helen Wills οι εγκέφαλοι των παιδιών που μεγαλώνουν σε αντίξοες και φτωχικές συνθήκες, μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά σε σχέση με τους εγκεφάλους των πλούσιων παιδιών. Η έρευνα που έγινε σε φυσιολογικά εννιάχρονα και δεκάχρονα παιδιά διαφορετικού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, συμπέρανε ότι παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές στις αντιδράσεις του προμετωπιαίου φλοιού του εγκεφάλου, εύκολα ανιχνεύσιμες με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Το συγκεκριμένο τμήμα του εγκεφάλου είναι κρίσιμο για την επίλυση των προβλημάτων και τη δημιουργικότητα. Σύμφωνα με τους παιδίατρους και τους εξελικτικούς ψυχοβιολόγους που συμμετείχαν στην έρευνα: "Τα παιδιά από κατώτερα κοινωνικοοικονομικά επίπεδα δείχνουν μοτίβα εγκεφαλικής φυσιολογίας παρόμοια με κάποιον ενήλικο που έχει υποστεί βλάβη από εγκεφαλικό στον προμετωπιαίο φλοιό του". Θέλω να επισημάνω ότι σε αντίθεση με ακραίες προκαταλήψεις που θα ήθελαν τη φτώχεια μία από τις συνέπειες χαμηλής διανοητικής ικανότητας, οι επιστήμονες τονίζουν πως είναι η φτώχεια και άλλες μορφές κοινωνικής στέρησης που ευθύνονται για την ελλειπή ανάπτυξη κάποιων εγκεφαλικών λειτουργιών.

No comments: