ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Followers

Tuesday, June 3, 2008

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (συνέχεια)

Η επίσκεψη στο Όρος γίνεται μετά από συνεννόηση με το Γραφείο του Αγίου Όρους στη Θεσσαλονίκη. Η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που για να πάμε τέλος Μαϊου, χρειάστηκε να "κλείσω" από το Φεβρουάριο, κατ' αρχάς για την είσοδο και μετά για να βρω Μονές που θα μπορούσαν να μας φιλοξενήσουν. Ο αριθμός των επισκεπτών είναι αυστηρά περιορισμένος (εισέρχονται καθημερινά περίπου 250 που κλείνουν όπως περιγράφω ανωτέρω και άλλοι τόσοι που πάνε με πρόσκληση - συγγενείς και φίλοι συνήθως των μοναχών. Μερικές μονές φιλοξενούν χωρίς προηγουμένως να έχει κανείς συνεννοηθεί μαζί τους, αλλά οι περισσότερες απαιτούν την εκ των προτέρων συνεννόηση, μάλιστα έχουν εγκαταστήσει τηλεομοιότυπα (Fax) και μόνο έτσι επικοινωνούν!