ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Followers

Tuesday, July 10, 2007

ΦΩΣ!

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ... : πρόκειται για τον τίτλο ενός βιβλίου, συγγραφέας του οποίου είναι ο Γραμματικάκης Γιώργος, και εκδόθηκε από τις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ. Από τον τίτλο καταλαβαίνει κανείς πως όλο το βιβλίο (477 σελίδες), περισττέφεται γύρω από το φως... τη φύση του, τη προέλευση του, τις ιδιότητες και τις επιδράσεις του... τόσα πολλά που δεν είναι εύκολο να δώσω πλήρη εικόνα. Σημειώνω μόνο μερικές φράσεις (και ίσως προσθέτω κάθε μέρα και άλλες) γιατί πιστεύω πως αυτό το βιβλίο (που δεν είναι ένα ελαφρό ευανάγνωστο "βιβλίο καλοκαιριού") θα έπρεπε να διαβαστεί από όλους όσους έχουν προβληματισμούς.... για τη φως και τη ζωή...
"...το πιο ενοποιητικό στοιχείο ανάμεσα στις επιστήμες... περίλαμπρη γέφυρα ανάμεσα στην επιστήμη και την τέχνη...είναι το φως. Το φως, αν ιδωθεί παράλληλα και ταυτόχρονα σε όλες του τις διαστάσεις, την επιστημονική ή την θρησκευτική, εκείνην της φιλοσοφίας αλλά και της τέχνης, αποκτά μια διαύγεια μοναδική. .... Η πλήρης αποκρυπτογράφηση του μυστικού θα σήμαινε ίσως και ερμηνεία του Όλου..... Η Ενιαία Θεωρία αναζητείται επίμονα, και ένα σύνολο εξισώσεων θα περιγράφει τον πυρήνα της. Λίγο όμως πάλι θα αγγίζει την άλλη, την βασανιστικη πλευρά του μυστικού, εκείνην που συνδέεται με την ίδια την ύπερξη."

No comments: